Aneuploid – liliowiec posiadający w jądrach komórkowych liczbę chromosomów nie dzielącą się bez reszty przez 11 np. ma ich 23, 41 itp. Najczęściej osobnik taki jest niepłodny, ale zdarzają się wyjątki i wtedy tworzy gamety o zróżnicowanej ilości chromosomów. Najczęściej aneuploidalność jest letalna tj. roślina ginie ponieważ komórki nie mogą się dzielić mitotycznie (wegetatywnie).

Diploid – liliowiec posiadający 22 chromosomy w jądrze komórkowym. Większość gatunków botanicznych oraz niemal wszystkie stare odmiany zarejestrowane do 1960 r. to diploidy. Diploidy charakteryzują się delikatną budową, mają wąskie liście, cienkie łodygi, zwiewne i delikatne płatki kwiatów. Wiążą 20-50. nasion w każdej torebce nasiennej. Odznaczają się mniejszą wytrzymałością na suszę i gorsze warunki glebowe niż tetraploidy.

Hemerocallis – łacińska nazwa rodzaju roślin z rodziny liliowatych (Liliaceae) i podrodziny liliowcowatych (Hemerocallidae). Niektóre źródła wyodrębniają dla liliowców oddzielną rodzinę Hemerocallidaceae a inne zaliczają liliowca wraz z amarylisem do rodziny Amarylidaceae. Jest on jedynym znanym w podrodzinie (Hemerocallidae) i liczy około 30. gatunków z licznymi opisanymi formami i synonimami. Czasami zdarza sie, że jest używana błędna nazwa “hemerocalis”.

Liliowiec – botaniczny polski odpowiednik nazwy rodzaju, odnoszący się do łacińskiej nazwy rodzajowej Hemerocallis.

Neotyp (nowy typ) – nowy wzorzec gatunku wyznaczony przez botanika systematyka po zaginięciu typu właściwego. Patrz też typ.

Pająk (typ kwiatu pajęczy) – kwiaty mające bardzo długie i wąskie płatki. Grupę tę charakteryzują petale o stosunku długości do szerokości jak 5:1 lub większym. Patrz także wariant pajęczy i półpająk.

Petale (wewnętrzne płatki kwiatu) – trzy szersze płatki kwiatu bliższe obserwatorowi jeżeli oglądamy kwiat z wierzchu.

Piętka – miejsce skąd wyrastają korzenie, podstawa rośliny.

Półpająk – kwiaty mające dość długie i wąskie płatki. Grupa podobna do liliowców pajęczych, jednak stosunek szerokości petali do ich długości wynosi 3:1 lub 4:1. Patrz także wariant pajęczy i pająk.

Proliferacja (sadzonka pędowa lub keiki) – mała roślinka tworząca się czasem na łodydze kwiatowej w miejscu gdzie liść flagowy styka się z łodygą lub na przegubach łodygi i w miejscach rozgałęzień. Początkowo jest sadzonką bezkorzeniową i trzeba ją ukorzenić albo, jeszcze na łodydze, obwiązać ciemną folią z ziemią tak aby nasada roślinki miała kontakt z wilgotną ziemią w czasie wegetacji łodygi.

Sepale (zewnętrzne płatki kwiatu) – trzy węższe płatki kwiatu znajdujące się dalej od obserwatora jeżeli oglądamy kwiat z wierzchu.

Szypułka – jest to blizna po odpadniętym kwiatostanie.

Terra typica (ziemia typowa) – obszar na którym znaleziono typ gatunku.

Tetraploid – liliowiec posiadający 44 chromosomy w jądrze komórkowym. Tetraploidy nie występowały w naturze i zostały otrzymane sztucznie za pomocą kolchicyny. Pierwszym tetraploidalnym liliowcem był H. Washingtonia zarejestrowany przez Trauba w 1951 r. Sześć lat później zarejestrowano dwa kolejne SPELLBINDER (Baker S.H. 1957 r.) oraz TUSCAWILLA (Munson R.W. 1957 r.). W polskich artykułach za pierwszego tetraploida podawano mylnie odmianę CRESTWOOD ANN zarejestrowaną przez Faya dopiero w 1961 r. (wcześniej zarejestrowanych zostało jeszcze 8 innych tetraploidów). Tetraploidy charakteryzują się silną budową, szerokimi liśćmi, grubą łodygą, grubymi i mięsistymi płatkami, są wytrzymałe na słońce. Wiążą 3-20. nasion w każdej torebce nasiennej. Odznaczają się dużą wytrzymałością na suszę i gorsze warunki glebowe. Do identyfikacji bezpośredniej konieczne jest zliczanie cytologiczne chromosomów, metody pośrednie to np. mierzenie średnicy aparatów szparkowych w liściach.

Triploid – liliowiec posiadający 33 chromosomy w jądrze komórkowym. Triploidem jest gatunek botaniczny Hemerocallis fulva (liliowiec rdzawy). Triploidy powstają najczęściej z krzyżówek diploidów z tetraploidami (prawie zawsze), oraz spontanicznie w krzyżówkach diploidów z diploidami w wyniku zapłodnienia z udziałem jednej niezredukowanej gamety. Ten ostatni przypadek jednak zdarza się niezmiernie rzadko a prawdopodobieństwo spotkania się dwóch takich gamet mogących dać triploida w pierwszym pokoleniu jest praktycznie równe zeru (jest porównywalne z szansą wygrania trzy razy z rzędu najwyższej wygranej w totolotka przez tę samą osobę). Triploidy uchodziły za całkowicie niepłodne, jednak niedawno okazało się to nieprawdą, co więcej, triploid jest w stanie wytworzyć gametę diploidalną jaką tworzą czyste tetraploidy. Oznacza to możliwość dawania w potomstwie pochodzącym z krzyżówek z tetraploidami czystych tetraploidów.

Typ – wzorzec gatunku botanicznego przechowywany w muzeum lub kolekcji prywatnej (analogia do wzorca metra). Rośliny przechowywane są najczęściej w stanie suchym (zielniki) lub rzadziej na mokro w specjalnych płynach uniemożliwiających gnicie i rozpad pod wpływem czasu. Niektóre typy zaginęły lub uległy zniszczeniu. W takim przypadku wyznacza się neotypy. Neotyp musi być zgodny z opisem oryginalnym.

Wariant pajęczy – grupę tę charakteryzują petale o stosunku długości do szerokości jak 4:1 lub 5:1. Patrz także pająk i półpająk.